Ledande experter på geometrisäkring

PE Geometry driver projekt, forskning och utbildning inom specialistområdet geometrisäkring. Som konsulter bidrar vi med värdefull kompetens, för att säkerställa att den slutliga produkten hamnar så nära geometrisk perfektion som möjligt. Genom vår samlade erfarenhet och olika forskningsprojekt har vi tillgång till all den expertis som krävs för att genomföra utvecklingsprojekt inom en rad olika branscher – och vi delar gärna med oss av vår kunskap genom våra utbildningar och kurser.

 

 

GEOMETRISÄKRING

Bidrar till att resultatet hamnar så nära perfektion som möjligt.

VAD ÄR GEOMETRISÄKRING?

Geometrisäkring är ett samlingsbegrepp för alla de aktiviteter som används för att säkerställa kvaliteten på de geometriska processer som ingår i ett företags verksamhet. Exakt vad geometrisk kvalitet innebär skiljer sig åt mellan olika branscher och verksamheter. För oss på PE Geometry innebär geometrisäkring alla processer som syftar till att skapa en geometriskt robust och väldefinierad produkt, som är så nära perfektion som möjligt i sin geometriska omgivning, både funktionellt och estetiskt. Det gör vi bland annat genom 3D-variationsanalyser där tusentals virtuella sammansättningar kan simuleras och variationer i slutproduktens kritiska områden kan förutses.

VARFÖR GEOMETRISÄKRING?

En produkt är ofta en sammansättning av flera komponenter, där varje del har en viss geometrisk variation, på grund av bland annat verktygsslitage, materialhantering eller skillnader mellan olika materialbatcher. Även om variationen är liten, kan det resultera i dyra monteringsproblem, sena ändringar eller bristande funktionalitet och estetik. Och även om det finns toleranser på ritningarna, är det svårt och ibland omöjligt att säga om toleransvärdena är tillräckliga, onödigt små eller alldeles för stora. Genom att addera geometrisäkring i utvecklings- och tillverkningsprojekt, säkerställer du rätt toleranser och en slutprodukt som är såväl estetiskt som funktionellt kvalitetssäkrad.

Nyfiken på att veta mer? Hör gärna av dig, så berättar vi mer om vad geometrisäkring kan göra för din produkt och din verksamhet.

PE Geometry
Götaforsliden 13
431 34 Mölndal

info@pe-geometry.se