VI TILLFÖR GEOMETRISK KVALITET I PROJEKT

Som experter på geometrisäkring är konsulttjänster en stor del av vår verksamhet. Många av våra kunder hjälper vi direkt på plats och driver geometrisäkring i projekt, medan vi i andra sammanhang utgår från vårt säkerhetsklassade och sekretesskyddade kontor. PE Geometry ingår i NetGroup Engineering, där vi tillsammans är över 1000 konsulter inom olika områden och där PE Geometry står för specialistkompetensen inom geometrisäkring.

Med mjukvaran RD&T utför vi bland annat 3D-toleransberäkningar och simuleringar för att förutspå geometrirelaterade problem och optimerar konstruktionskoncept för att minimera effekten av geometrisk variation. 

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan bidra i just ditt projekt.

Konsulttjänster

PE Geometry
Götaforsliden 13
431 34 Mölndal

info@pe-geometry.se